การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) วันที่สอง 6 กุมภาพันธ์ 2565

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) วันที่สอง 6 กุมภาพันธ์ 2565 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบแข่งขันฯ นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ, นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กรรมการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) พร้อมกันนี้เวลา 11.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ในฐานะประธานการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการและตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางกา่รดำเนินการจัดสอบแข่งขัน

You may also like...

ใส่ความเห็น