ขร. เข้าร่วมกิจกรรม ก – ฮ ไม่รอ ป.1

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้ารับการประเมินการอ่านตัวอักษรไทย ในกิจกรรม ก – ฮ ไม่รอ ป.1 โดย นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และมอบหมายให้ นางศิริพร หลิวประเสริฐ เป็นผู้ฝึกสอนและพัฒนานักเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น