ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองวัดเขาสะพายแร้ง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานปิดทองพระพุทธบาทจำลองวัดเขาสะพายแร้ง ประจำปี 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น