Daily Archive: มีนาคม 14, 2022

0

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื...

โรงเรียนวัดบ้านทวน โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร...

โรงเรียนวัดบ้านทวน ต้อนรับ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ามาประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 9 มี.ค.65 ศน.เบญจมาศ นุ...