การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอ่างอ่างหิน

โรงเรียนบ้านอ่างหิน ได้จัดประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการดรงเรียนบ้านอ่างหิน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนในการจัดการศึกษาแก่ผู้ปกครอง

You may also like...

ใส่ความเห็น