นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ขอขอบคุณ ศน.จิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศน์จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มานิเทศน์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 ติดตามนโยบาย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (เด็กกาญจน์2 เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งคิดคำนวณ) การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนะและให้กำลังใจในการพัฒนานักเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่กาญจน์ 2 (My School Project)
Next post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12