นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ขอขอบคุณ ศน.จิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศน์จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มานิเทศน์ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 ติดตามนโยบาย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (เด็กกาญจน์2 เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งคิดคำนวณ) การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งเสนอแนะและให้กำลังใจในการพัฒนานักเรียนต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น