ขร.จับมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง นำเสนอวาระการประชุม ต่อที่ประชุม เพื่อเสนอพิจารณาและร่วมอนุมัติ โดย นายสมเกียรติ โรจน์เจริญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และให้การอนุมัติเพื่อให้โรงเรียนดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 เป็นด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Previous post ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2565
Next post ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งรับวัคซีนครบ 2 เข็ม เกินร้อยละ 80