ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2565

โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 โดยให้ภาคี 4 ฝ่าย มีส่วนร่วม

You may also like...

ใส่ความเห็น