เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศโดยรอบบริเวณโรงเรียน รวมถึงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายของต้นสังกัด โดยนายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมเกียรติ โรจน์เจริญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ

ใส่ความเห็น