ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศโดยรอบบริเวณโรงเรียน รวมถึงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ซึ่งได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายของต้นสังกัด โดยนายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมเกียรติ โรจน์เจริญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”
Next post นิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLEมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)