พิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดยนายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประกอบด้วยการเจิมหนังสือ ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู เเละกล่าวคำปฏิญาณตน การมอบพานและดอกไม้ของนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พิธีไหว้ครูเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา และเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย

ใส่ความเห็น

Previous post รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
Next post พี่มอบ…น้องรับ