พี่มอบ…น้องรับ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชน โดย ร้านฟาร์มหมูรุ่งเรือง บริษัท ป๊อบปูล่า จำกัด คุณอ๊อด พุกภูษา คุณปิยะดา ปานดี และลูกขุนรัตนาวุธ สนามแย้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 5 ทุน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมด้วย ไอศกรีม นมหนองโพและขนม ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น