โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน(ลูกเสือ) โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ นำนักเรียนร่วมกันเป็นจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนสะอาด มีสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อผู้เรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น