ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวิถีพุทธ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ในทุก ๆ เช้า จะมีครูคอยกำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง