โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

♦️กิจกรรมประจำวัน♦️

1. กิจกรรมหน้าเสาธง

– กิจกรรมที่กระทำเพื่อรำลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ( ก่อนเคารพธงชาติ)

2. กิจกรรมน้องไหว้พี่

3. กิจกรรมนั่งสมาธิ 1 นาที ก่อนเรียน

4. กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานอาหาร

5 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน ไหว้พระสวดมนต์

You may also like...

ใส่ความเห็น