โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

1.”กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูมืออาชีพ”

2.การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.21

3.อาจารย์จากมหาลัยราชภัฏนครปฐม นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ขั้นฝึกสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

4.ประชุมออนไลน์ “การเขียนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในความดูแลของทรู ปีการศึกษา 2566”

You may also like...

ใส่ความเห็น