สพป.กจ.2 ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้มีภารกิจในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ ในเรื่องต่อไปนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
๒. การปฏิบัติการเงิน การบัญชี
๓. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง
ทั้งนี้ เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน สังเกต ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง และคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดฯ โดยได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวง

You may also like...