พิธีทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายนพดล  เล็กบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดเป็นประธาน

ในพิธีถวายพวงมาลา  ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

     ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  เพื่อสร้างคุณลักษณะที่มีจิตอาสา รู้จักรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

You may also like...