แห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจารึก วิหค รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยนำเทียน ปัจจัย และสังฆทานไปถวาย ณ วัดรางหวาย วัดวังกุ่ม และวัดวังข้าวเบา

ภาพกิจกรรม: https://drive.google.com/drive/folders/1ON5ozRztrC5scjgp9My-Emo9Ccp14tRW?usp=sharing

You may also like...