การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับปฐมวัย โดยมีคุณครูสุชญาภัค คชาชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก เป็นผู้รับการประเมิน

Previous post การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับประถมศึกษา
Next post ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)