การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (My School Project) ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนพนมทวน3 (sp3) ระดับปฐมวัย โดยมีคุณครูสุชญาภัค คชาชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก เป็นผู้รับการประเมิน

You may also like...