เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) ร่วมกับ เทศบาลตำบลรางหวายได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเตรียมการป้องกัน การตั้งรับ ไปจนถึงการะงับยับยั้งการบรรเทาสาธารภัยที่กำลังเกิด หรือเกิดขึ้นแล้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรางหวาย

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับครูณฐวัฒน์ วรรณปัญญกฤต (ครูเพชร) พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาส่งครูเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กจ.2
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก