โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับเลื่อนวิทยฐานะเป็น “ครูเชี่ยวชาญ” (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ วPA

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตัดต้นไม้ใหญ่ บริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันภัยพิบัติ เนื่องมากจาก ลม และฝน ในฤดูฝน
Next post กิจกรรมออกหน่วยบริการตัดผมฟรีของโรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็มอะคาเดมีแฮร์ดีไซน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ต้องขอขอบพระคุณแทนนักเรียน ที่ท่านเสียสละเวลาพร้อมทั้งบริการตัดผมให้ฟรีและทำทรงผมนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน