การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2565

Previous post กิจกรรมออกหน่วยบริการตัดผมฟรีของโรงเรียนสอนเสริมสวยทีเอ็มอะคาเดมีแฮร์ดีไซน์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ต้องขอขอบพระคุณแทนนักเรียน ที่ท่านเสียสละเวลาพร้อมทั้งบริการตัดผมให้ฟรีและทำทรงผมนักเรียนถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนสิงหาคม 41/2565