ขยายผลการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหา

  วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ครูแกนนำที่เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปสำรวจแววความสามารถของนักเรียนและนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน ได้ตรงตามความสามารถของเด็กนักเรียนต่อไป

You may also like...