ขยายผลการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหา

  วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ครูแกนนำที่เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ การสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปสำรวจแววความสามารถของนักเรียนและนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน ได้ตรงตามความสามารถของเด็กนักเรียนต่อไป

Previous post ขยายผล(OBEC Content Center)โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการเข้าฐานการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแต่งกายด้วยสิ่งของการรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์