โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมจากฐานต่าง ๆ

Previous post ประเมิน My School Project (มิติที่ ๒ ผู้บริหารคุณภาพ)โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
Next post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับ“โล่รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภท Plugged Coding ระดับประถมศึกษา