โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยมีการแสดงทางวิทยาศาสตร์จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมจากฐานต่าง ๆ

You may also like...