ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. โรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และนางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ร่วมให้การต้อนรับ

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
Next post วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และตลาดสามชุก 100 ปี