การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู นำตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชการในกิจกรรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

You may also like...