การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครู นำตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชการในกิจกรรมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน”เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ ๒” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
Next post วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง เตรียมงานเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน “เปิดบ้านนวัตกรรม กาญจน์ 2”