โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียน

ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...