โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียน

ขอขอบพระคุณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้อนุเคราะห์มอบจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ประจำเดือน พ.ย.65
Next post กิจกรรมหน้าเสาธง พบปะพูดคุยกับนักเรียน และ “เรื่องราวดีๆๆ เล่าสู่กันฟัง”