ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพพนมทวน 2 ได้จัดประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา

6 ธันวาคม 2565 นางดว […]