ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

You may also like...