คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ร่วมงานเปิดป้ายและฉลองโรงครัว-โรงทานและงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทองขาว ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ร่วมงานเปิดป้ายและฉลองโรงครัว-โรงทานและงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทองขาว ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้) ซึ่งโรงเรียนบ้านตลุงใต้ได้ให้นักเรียนช่วยเสิร์ฟน้ำ และให้คณะครูช่วยดูแลเรื่องวัตถุมงคลและรับบริจาค

You may also like...