ขอเชิญร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเป็นจุดรับบริจาคอะลูมิเนียม โดยสามารถส่งมอบอะลูมิเนียมได้ ดังนี้

๑. ส่งมอบโดยตรง ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่

๒. ส่งมอบให้ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

๓. ส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยบรรจุใส่กล่องหรือซอง และชั่งน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์แล้วต้องไม่เกิน ๕ กิโลกรัม โดยส่งมาที่ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

๔. นำอะลูมิเนียมที่ได้รับจากการบริจาค/เก็บรวบรวมไว้ จำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิขาเทียม”

You may also like...