เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผอ.ธนู จารุพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งในการประชุม ได้มีการแนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน, พิจารณาอนุมัติจ้างครูอัตราจ้างเอกดนตรี, พิจารณาการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 และการจัดทอดผ้าป่า 100 ปี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาล “อาคารอินทรสารโสภณ”