กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) นำโดย นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ พรรคพัฒนา

You may also like...