โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายที่วัดรางหวาย และวัดวังกุ่ม เนื่องในวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้นำเทียนจำนำพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายที่วัดรางหวาย และวัดวังกุ่ม เนื่องในวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

You may also like...