โรงเรียนบ้านซ่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู ปี 2567อำเภอห้วยกระเจา โดยมีประเภทชนิดกีฬาการแข่งขัน คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง และผู้บริหาร และกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...