โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้มีความพร้อมในการใช้งานและให้ความรู้เบื้องต้น

งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้มีความพร้อมในการใช้งานและให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานถังดับเพลิงอย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียน

You may also like...