ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองโรงและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

You may also like...