วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ […]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ร่วมงานเปิดป้ายและฉลองโรงครัว-โรงทานและงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทองขาว ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ […]

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงานและจ่ายเงินอาหารกลางวัน

วันที่ 12 เดือน กรกฎ […]