Tagged: โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 &...

วันที่ 3 พ.ย. 2566 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ English Boost  up Camp  และ โครงการค้นหาความถนัดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรง...

13 ก.ค.2566 การลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก “โครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ. โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วันที่ 13  กรกฎาคม 2566 &nbsp...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ร่วมงานเปิดป้ายและฉลองโรงครัว-โรงทานและงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทองขาว ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูแ...