โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงานและจ่ายเงินอาหารกลางวัน

วันที่ 12 เดือน กรกฎ […]

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงาน และรับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 5 เดือน กรกฎา […]

โรงเรียนบ้านตลุงใต้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มิถุน […]

โรงเรียนบ้านตลุงใต้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแนวทางมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในชุมชนและสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุน […]