โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงานและจ่ายเงินอาหารกลางวัน

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้มอบหมายให้คณะครู แจกเอกสาร ใบงาน ให้นักเรียน ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ  ON-HAND และ ON-DEMAND พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและรับนมโรงเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงานการบ้าน (12-16 ก.ค.64)