โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงานและจ่ายเงินอาหารกลางวัน

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้มอบหมายให้คณะครู แจกเอกสาร ใบงาน ให้นักเรียน ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ  ON-HAND และ ON-DEMAND พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและรับนมโรงเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

You may also like...

ใส่ความเห็น