โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบทฐานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท al วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด
Next post การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย