มอบบ้านหลังที่ 4 (เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 4 ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับเด็กหญิงปั้นดาว นกดำ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านทัพพระยา ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง google meet ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ., นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 3 (จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี และจ.ราชบุรี) และผอ.โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมในพิธี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียน เด็กหญิงปั้นดาว นกดำ

 

สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับการอุปถัมภ์จาก คุณวันชัย เตชะเวชนุกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กฤษณะมงคล จำกัด โดยบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ในการก่อสร้าง และผู้ใจบุญมอบเงินและสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง

ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านทัพพระยา นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งผู้ที่ช่วยสร้างบ้านหลังนี้โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทน ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน ทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น