โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายชนะ สุขพรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พร้อมด้วย นายกเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564