การวิจัยและจัดทำรายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้ […]

ร่วมต้อนรับ นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวย สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ร่วมต้อนรับ นายสมพร […]