ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณ คุณครูโสภิต โพธิ์ทอง (ครูหม่อง) ที่ได้เข้ามาแนะนำการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา
Next post การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณแบบ Unplugged Coding ตามแนวทาง CODING++ โรงเรียนบ้านโคราช