โครงการพัฒนาเยาวชนและอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอล              ระดับโลกมาสู่เยาวชนและครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่

You may also like...

ใส่ความเห็น