โครงการพัฒนาเยาวชนและอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอล              ระดับโลกมาสู่เยาวชนและครูไทย ด้วยระบบไฮบริด ออนไลน์ ตามวิถีชีวิตใหม่

ใส่ความเห็น

Previous post ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ประชุมผู้บริหาร คณะครู เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปี2565″3 พ.ค.65