วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ร่วมประชุม เรื่องการดำเนินงาน  ศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1//2565 ณ ศาลากรรมฐานปัชโชโต วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น