วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาผ่านโปรแกรม  ZOOM  

ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

   &n […]

นิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLEมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

   วันที่ […]

ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภา […]

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “กิจกรรมการประชุมสภานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

บรรยากาศการประชุมสภา […]