ขร. เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย นายอรรถวัฒน์ กลั่นจุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย

ใส่ความเห็น

Previous post 🇹🇭กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”🇹🇭
Next post โรงเรียนบ้านซ่องจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่