การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2566

Previous post “การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565”
Next post วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​และวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยมีกิจกรรมได้แก่ การประกวดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนด การแข่งขันทำการ์ดคริสต์มาส การแข่งขันตอบคำถาม การแสดงความสามารถของนักเรียน และการจับฉลากของขวัญปีใหม่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านซ่อง